SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 41. Petak, 14. prosinca 2018.
OPĆINA ČAVLE

60.

Na temelju odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15 i 12/ 18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 13.prosinca 2018. godine donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2019. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od općeg značaja za Općinu Čavle, kao i za njezinu promociju na svim razinama.

Programom se ostvaruju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- zaštite i očuvanja kulturnih dobara,

- knjižnične djelatnosti,

- glazbene i glazbeno-scenske djelatnosti,

- izložbene djelatnosti i likovnih umjetnosti,

- klapsko i zborsko pjevanje,

- mesopusni običaji,

- razni drugi programi vezani uz kulturu.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj kulturne djelatnosti u Općini Čavle.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2019. godinu.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovog članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti kulture i kulturne aktivnosti djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u kulturi u 2019. godini, osiguravaju se u Proračunu Općine Čavle za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.349.900 kn.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka po korisnicima obavlja, na prijedlog izvršnog tijela Općine, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Općine Čavle za 2019. godinu.

Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u ovom području, na prijedlog izvršnog tijela Općine, izrađuje Odjel.

Plan iz prethodnog stavka ovoga članka nalazi se u privitku, koji čini sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Općina Čavle će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi te redovito održavati objekte iz Proračuna Općine za 2019. godinu.

Članak 5.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu prati i nadzire izvršenje ovog Programa te prati namjensko korištenje i utrošak sredstava iz Programa.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi izvršnom tijelu Općine Čavle ovjereni Završni račun i to najkasnije do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

KLASA:021-05/18-01/10

URBROJ:2170-03-18-01-10

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac

 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2085&mjesto=10008&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr