SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
OPĆINA LOVRAN
116

29.

Na temelju članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« broj 26/01, 14/02 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Lovran donijelo je na svojoj 17. sjednici, održanoj dana 26. listopada 2006. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i
djelokrugu Općinske uprave Općine Lovran

Članak 1.

U članku 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Lovran (dalje u tekstu: Odluke) iza riječi »...Odsjek za stambeno-komunalni sustav,« dodaju se riječi: »prostorno planiranje, zaštitu okoliša, gospodarstvo-turizam i upravljanje imovinom,«.

Članak 2.

U članku 5. riječi »...upravni odjel« mijenjaju se u riječ »Odjel«.

Članak 3.

U članku 9. riječ »...osam« mijenja se u riječ »...osmog«.

Članak 4.

U ostalom dijelu Odluka ostaje u cijelosti na snazi.

Članak 5.

Ova dopuna Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/04

Ur. broj: 2156/02-01-06-2

Lovran, 26. listopada 2006.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Edvard Primožić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=51415&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr