SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
116

59.

Temeljem odredbe članka 31., 36. i 43. Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/00, 15/01, 11/ 02, 13/03, 19/04, 37/05 i 40/06) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05 i 32/06), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. studenoga 2006. godine, donijelo je sljedeće

OPĆE UVJETE
o naplati parkiranja na javnim parkiralištima

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o naplati parkiranja na javnim parkiralištima (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) određuju uvjeti pod kojima se vrši naplata parkiranja i koriste javna parkirališta na kojima je određena naplata parkiranja.

Naplatu parkiranja i poslove oko naplate parkiranja obavlja trgovačko društvo Lošinj parking d.o.o. Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 7 (u tekstu koji slijedi: Pravna osoba).

1. Vremensko ograničenje parkiranja i naplata naknade za parkiranje

Članak 2.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom nije vremenski ograničeno.

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom u trajanju do 15 minuta se ne naplaćuje.

Članak 3.

Naplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu obavlja se:

- parkirnim listićima, tjednom i mjesečnom parkirnom kartom,

- magnetskim karticama za kratkotrajno parkiranje, magnetskim karticama za pretplatnike, čip karticama (karticama),

- putem GSM operatera.

Članak 4.

Naplata naknade za parkiranje putem parkirnih listića podrazumijeva prodaju parkirnih listića na uređajima za automatsku prodaju na javnim parkiralištima na kojima je pristup slobodan i naplatu parkiranja od strane ovlaštene osobe temeljem izdanog parkirnog listića na javnim parkiralištima na koja se pristup kontrolira rampom.

Parkirni listić sadrži sljedeće podatke:

- skraćenu oznaku tvrtke Pravne osobe koje obavlja naplatu,

- oznaku javnog parkirališta,

- serijski odnosno redni broj parkirnog automata i karte,

- datum izdavanja,

- vrijeme početka parkiranja,

- vrijeme dopuštenog trajanja parkiranja i

- obavijest o načinu isticanja parkirne karte.

Članak 5.

Naplata parkiranja putem magnetskih kartica za kratkotrajno parkiranje podrazumijeva izdavanje magnetskih kartica od strane Pravne i određivanje načina njezina korištenja.

Članak 6.

Naplata parkiranja putem magnetskih kartica za pretplatnike i putem čip kartica podrazumijeva izdavanje magnetskih kartica od strane Pravne i korištenje na način određen ovim Općim uvjetima.

Članak 7.

Naplata putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje upućivanjem SMS poruke operateru na odgovarajući broj, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje naknade za parkiranje prihvaćeno.

Korisnik parkirališta obvezan je nadoplatiti naknadu za parkiranje nakon što istekne ona prethodno uplaćena i to u roku od 15 min. od njezina isteka.

2. Povlaštene naknade za parkiranje, izdavanje karata za parkiranje bez naknade, rezervirana parkirališna mjesta

Članak 8.

Parkiranje uz povlaštenu naknadu i parkiranje bez naknade moguće je sa i bez vremenskog ograničenja i na uređenim i neuređenim parkiralištima.

Nositeljima prava na povlaštenu parkirnu kartu i na besplatnu parkirnu kartu izdaju se odgovarajuće dozvole u obliku kartica. Za parkirališta na kojima se promet ne kontrolira rampom dozvola se izdaje u obliku plastificirane kartice koja se ljepi na vidljivom mjestu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla i na kojoj piše godina za koju vrijedi i naziv parkinga na kojem vrijedi.

Za parkirališta na kojima se promet kontrolira rampom izdaju se magnetske kartice i/ili plastificirane kartice koja se ljepi na vidljivom mjestu s unutrašnje strane vjetrobranskog stakla i na kojoj piše godina za koju vrijedi.

Članak 9.

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu imaju fizičke osobe koje stanuju u neposrednoj blizini parkirališta za vozilo u njihovom vlasništvu, najviše do jednog parkirnog mjesta po stambenoj jedinici godišnje, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o adresi prebivališta te preslikom prometne dozvole, po cijeni od 4,00 kuna dnevno za uređena parkirališta i 1,00 kn dnevno za neuređena parkirališta.

Pored osoba sa utvrđenim prebivalištem, pravom iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti i vlasnici nekretnina (kuća i stanova) koji nemaju prijavljeno prebivalište u istima, što dokazuju dokazuju vlasničkim listom za predmetnu nekretninu, osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o adresi prebivališta te preslikom prometne dozvole.

Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana.

Članak 10.

Pravo na parkiranje bez naknade prema utvrđenim vremenskim ograničenjima i u određenim dijelovima dana, uz dodjelu odgovarajućih parkirnih kartica određuje se u odnosu na slijedeće subjekte:

a) registrirani dostavljači, dobavljači u vremenu od 05,00 do 16,00 sati, uz vremensko ograničenje parkiranja od 60 minuta, uz izdavanje dozvole žute boje;

a1) registrirani dostavljači, dobavljači i serviseri čija vozila ne prelaze ukupnu masu od 1,6 tona uz pravo ulaza u zonu II. (u Malom Lošinju od Rive lošinjskih kapetana do Trga Republike Hrvatske), u vremenu od 05,00 do 09,00 sati te u zonu I. (u Malom Lošinju, Ulica I. i S. Vidulića i ulica Priko) u vremenu od 05,00 do 16,00 sati, sve uz vremensko ograničenje parkiranja od 60 minuta, uz izdavanje dozvole žute boje;

a2) registrirani serviseri u zonu I. (u Malom Lošinju, Ulica I. i S. Vidulića i ulica Priko) u vremenu od 00,00 do 24,00 sata, uz vremensko ograničenje parkiranja od 120 minuta, uz izdavanje žute dozvole;

a3) registrirani dostavljači, dobavljaći i serviseri čija vozila ne prelaze ukupnu masu od 2,5 tona te vlasnici poslovnih prostora u zoni od rampe do trga u Velom Lošinju (III.) imaju pravo ulaska u vremenu od 05 do 10 sati;

b) dozvola za opskrbu vlastitih poslovnih prostora i objekata, crvene boje od 05,00 do 16,00 sati, uz vremensko ograničenje parkiranja od 30 minuta;

b1) za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića i ulica Priko)

c) vlasnici garaža, okućnica, čestica zemlje na kojima je dozvoljeno parkiranje uz obvezno držanje vozila na navedenim česticama ili adresama, uz izdavanje dozvola svijetlo plave boje;

c1) za I. zonu (Mali Lošinj: Ul. I. i S. Vidulića, Zagrebačka ulica, Ul. Sv. Marije i ul. Priko);

c2) za II. zonu (ulica Ostromana, Riva lošinjskih kapetana 20);

c3) za III. zonu (Veli Lošinj);

d) nositelji dozvole na uređenim parkiralištima, s označenim vremenom trajanja dozvole, uz izdavanje dozvole zelene boje;

e) za određene osobe prilikom posebnih manifestacija, s vremenom ograničenja parkiranja na jedan dan, uz izdavanje dozvole narančaste boje;

f) vozačima službenih vozila, za parkiranje na Rivi lošinjskih kapetana, uz izdavanje dozvole bijele boje;

Cijena izdavanja dozvole, odnosno parkirne kartice za parkiranje iznosi 20,00 kn s uključenim PDV-om.

Članak 11.

Magnetske kartice za pristup parkiralištima na kojima se promet nadzire rampom izdaje se za slijedeća vozila odnosno subjekte:

a) 0. kategorija: za interventna vozila, taxi služba, invalidi, s mogućnoćšću ulaza i izlaza na svim rampama;

b) 1. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili čestica zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju u Ulici Sv. Marije, Ulici Sv. Martin i u gornjem dijelu Zagrebačke, Ulica I. i S. Vidulića do raskrižaja sa Ulicom Sv. Martina i Zagrebačke (izlaz Sv. Martin);

c) 2. kategorija: za vlasnike garaža, okućnica ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju u Ulici Dr. Dinka Kozulića (ulaz u Dom zdravlja);

d) 3. kategorija: za zakupce parkirnog mjesta u Velom Lošinju;

e) 4. kategorija: za vlasnike garaža, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju u ulici I. i S. Vidulića od raskrižja ulice Sv. Martin i Zagrebačke (izlaz Priko);

f) 5. kategorija: za vlasnike garaže, okućnice ili čestice zemlje na kojoj je dozvoljeno parkiranje u Malom Lošinju, Ulica Ostromana i Riva lošinjskih kapetana 20 (ulaz Riva lošinjskih kapetana);

g) 6. kategorija: trokolice, serviseri, dobavljači s vozilima težine do 1,6 tona za ulaz na Rivu lošinjskih kapetana u vremenu od 05,00 do 09,00 sati;

i) 7. kategorija: vozila registriranih dobavljača, dostavljaća i servisera te vlasnika i korisnika poslovnih prostora u Velom Lošinju od rampe pa do Trga težine do 2,5 tona imaju pravo ulaska u vremenu od 5 do 10 sati.

Cijena izdavanja magnetske kartice je 50,00 kuna s uključenim PDV-om.

Članak 12.

Na javnom parkiralištu na kojem se obavlja naplata kao i na javnom parkiralištu bez naplate može se dati na uporabu rezervirano parkirališno mjesto temeljem zahtjeva za rezervaciju od strane korisnika.

Uprava Pravne osobe određuje broj raspoloživih parkirališnih mjesta s rezervacijom.

O podnesenom zahtjevu u smislu prethodnog stavka ovoga članka odlučuje Uprava Pravne osobe. Uprava Pravne osobe može odbiti zahtjev za rezervaciju parkirališnog mjesta uz kratko obrazloženje, na što podnositelj zahtjeva nema pravo prigovora.

U slučaju većeg broja zahtjeva u odnosu na raspoloživa parkirališna mjesta s rezervacijom, Pravna će osoba dodijeliti rezervirana parkirališna mjesta po kriteriju blizine stana odnosno poslovnog prostora.

Osobama koje su rezervirali parkirališna mjesta izdaje se odgovarajuća dozvola u obliku kartice koja se umeće u uložnicu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla i magnetska kartica za pristup parkiralištima na kojima je pristup reguliran rampom.

Članak 13.

Naknade za rezervirana parkirna mjesta iznose:

- za pravne osobe gospodarske subjekte 1.800,00 kuna s uključenim PDV-om godišnje na uređenim parkiralištima, a 550,00 kuna s uključenim PDV-om na neuređenim parkiralištima;

- za stanovnike Grada Malog Lošinja 1.800,00 kuna s uključenim PDV-om godišnje na uređenim parkiralištima;

- za stanovnike Grada Malog Lošinja 500,00 kuna s uključenim PDV-om mjesečno na neuređenim parkiralištima.

Članak 14.

S korisnikom rezervacije parkirališnog mjesta Uprava Pravne osobe zaključuje ugovor o najmu parkirališnog mjesta.

Pravna osoba označava rezervirano parkirališno mjesto prometnom signalizacijom i postavlja element blokade, a ključeve predaje korisniku. Element blokade je vlasništvo Pravne osobe.

Trošak postavljanja elementa blokade snosi korisnik u iznosu utvrđenom ugovorom o najmu parkirališnog mjesta.

Ukoliko korisnik ne plati koji od iznosa utvrđenih ugovorom o najmu parkirališnog mjesta u roku od 15 dana od njegova dospijeća, Pravna osoba je ovlaštena pozvati ga da to učini opomenom čije troškove snosi korisnik u iznosu od 15,00 kuna.

Nakon proteka daljnjih 15 dana od dana upućivanja opomene, Pravna je osoba ovlaštena raskinuti ugovor o najmu parkirališnog mjesta pisanom izjavom korisniku upućenom preporučenom pošiljkom, zahtijevati povrat ključeva elementa blokade te isti eventualno ukloniti odnosno dati rezervirano parkirališno mjesto u najam drugoj osobi.

Članak 15.

Od trenutka preuzimanja ključeva, za čuvanje rezerviranog parkirališnog mjesta odgovoran je korisnik.

3. Ugovor i povrede ugovora o korištenju parkirališnog mjesta

Članak 16.

Ugovor o korištenju parkirališnog mjesta sklopljen je u trenutku kupnje parkirnog listića ili kartice od strane korisnika, odnosno u trenutku upućivanja SMS poruke GSM operateru.

Članak 17.

Parkiranje je dopušteno samo na onom ili na onim javnim parkiralištima za koje je izdan parkirni listić ili kartica odnosno za koje je plaćeno parkiralište putem GSM operatera.

Korisnik parkirališnog mjesta obvezan je koristiti parkiralište sukladno postavljenoj prometnoj signalizaciji.

Članak 18.

Parkirni listić, kartica, odnosno izvadak iz SMS poruka evidentiranih kod GSM operatera su dokaz o zaključenom ugovoru o korištenju parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu.

Korisnik parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu obvezan je parkirni listić vidljivo istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.

Članak 19.

Korisnik parkirališta čini povredu obveze iz ugovora o parkiranju ako učini jedno od sljedećeg:

a) ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište, osim ako naknadu za parkiranje plaća na drugi način,

b) ne koristi ispravnu parkirnu kartu;

c) ne koristi javno parkiralište sukladno utvrđenoj prometnoj signalizaciji,

d) ne uputi SMS poruku GSM operateru u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište, odnosno ne uputi ponovo SMS poruku GSM operateru u roku od 15 minuta od isteka prethodno uplaćenog parkiranja, osim ako naknadu za parkiranje plaća na drugi način.

Članak 20.

Za povredu obveze iz ugovora iz članka 19. ovih Općih uvjeta, osim naknade za parkiranje, plaća se ugovorna kazna, i to jedinstvena ugovorna kazna u iznosu od 80,00 kuna dnevno.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisniku parkiranja koji je počinio povredu obveze iz ugovora o parkiranju utvrđene u članku 19. stavku 1. točki b) ovih Općih uvjeta, a koji u prethodnih mjesec dana nije počinio povredu ugovorne obveze s istog osnova, umjesto ugovorne kazne propisane u stavku 1. ovog članka, naplatit će se ugovorna kazna u visini iznosa određenog za pet sati parkiranja u odnosnoj zoni.

Članak 21.

Pravna osoba ovlaštena je na vozilu čiji je korisnik počinio povredu obveze iz ugovora o parkiranju iz članka 19., blokirati kretanje vozila postavljanjem odgovarajućih sredstava na kotačima (»lisice«).

Sklapanjem ugovora o parkiranju korisnik pristaje na primjenu mjere iz stavka 1. ovog članka.

Za skidanje sredstava za blokadu kotač, Pravna osoba je ovlaštena zahtjevati isplatu ugovorne kazne iz članka 20. ovih Općih uvjeta za svaki dan blokade.

Članak 22.

Nalog za plaćanje ugovorne kazne i račun izdaje djelatnik Pravne osobe ovlašten za kontrolu parkiranja te ga, na odgovarajući način, pričvršćuje na vozilo.

Korisnik parkirališta ima pravo podnijeti pisani prigovor na nalog za plaćanje ugovorne kazne Pravnoj osobi, u roku od 8 dana od dana izdavanja naloga.

Pravna osoba dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Korisnik parkirališta dužan je postupiti po primljenu nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od 8 dana na način naznačen u nalogu, odnosno u roku od 8 dana od dana primitka odgovora na prigovor.

Članak 23.

Ako korisnik parkirališta ne postupi u roku određenom u nalogu izdanom u skladu s člankom 22. ovih Općih uvjeta, Pravna osoba uputiti će pismenu opomenu kojom se poziva korisnika parkirališta na plaćanje dugovanog iznosa uvećanog za troškove opomene.

Troškovi opomene iznose 15,00 kuna.

Ako korisnik parkiranja ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, Pravna osoba će protiv njega pokrenuti odgovarajući sudski postupak rad naplate svog potraživanja.

Članak 24.

Pravna osoba pozvat će vlasnika vozila koje nije parkirano u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, neprekidno duže od 8 dana, da vozilo ukloni.

Odredba prethodnog stavka ne odnosi se na vozila koja predstavljaju smetnju u prometu, smetnju prolazu interventnih vozila ili na bilo koji drugi način onemogućuju redovnu uporabu parkirališta. Takva će vozila biti odmah uklonjena.

Odredbe prethodnih stavaka ovog članka odnose se i na vozila koja su parkirana u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta, ali za iste nije plaćena naknada za korištenje parkirnog mjesta.

Ukoliko vozilo ne bude uklonjeno, Pravna osoba će vozilo premjestiti na odgovarajuću lokaciju o trošku vlasnika.

Članak 25.

Za povredu odredbi ovih Općih uvjeta odgovara osoba koja je u odgovarajućem registru upisana kao vlasnik vozila.

Članak 26.

Subjekti koji sukladno odredbama Odluke o uređenju prometa na području Grada Malog Lošinja ili ovih Općih uvjeta ne plaćaju naknadu za parkiranje odnosno osobe koje plaćaju povlaštenu naknadu za parkiranje, dužne su s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila nalijepiti prozirnu uložnicu s uloženom besplatnom odnosno povlaštenom parkirnom kartom.

Subjekti iz stavka 1. koji dužni su zatražiti obnovu karte za parkiranje koja je izdana bez naknade odnosno povlaštene parkirne karte najmanje 30 dana prije njezina isteka.

Subjektima koji se budu koristili parkirnim kartama iz prethnodnog stavka nakona njezina isteka, obračunat će se redovita naknada za korištenje parkirališnog mjesta.

Članak 27.

Svaka zloupotreba korištenja (korištenje od strane trećih osoba, parkiranje vozila na parkiralištima za koje kartica nije izdana, parkiranje na mjestima na kojima nije dozvoljeno parkiranje, parkiranje u vremenu kada je isto zabranjeno u pojedinim zonama i slično) parkirnih karata utvrđenih člancima 5., 6., 8., 9., 10. i 11. ovih Općih uvjeta za posljedicu ima oduzimanje parkirne karte od korisnika te gubitak svih prava, uključujući i povrat uplaćene cijene za korištenje.

4. Završne odredbe

Članak 28.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/06-01/59

Ur. broj: 2213/01-01-06-3

Mali Lošinj, 21. studenoga 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10005&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr