SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD MALI LOŠINJ
116

57.

Temeljem članaka 54. i 71. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/ 05), članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 5. travnja 2006. godine, donosi

ODLUKU
o donašanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području
Grada Malog Lošinja

I.

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Program).

II.

Program je izrađen u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

III.

Program sadrži ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja, podatke o dosadašnjem raspolaganju, površine određene za povrat, prodaju i zakup, a sastavni dio istog čine posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta i grafički prikaz u mjerilu 1:25000.

IV.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja sastavni je dio ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti na Program od strane Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/05-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-06

Mali Lošinj, 5. travnja 2006.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10005&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr