SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
GRAD KRALJEVICA
116

36.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) te članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« PGŽ broj 34/01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 22. studenoga 2006. donosi

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Kraljevice za 2006. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kraljevice za 2006. godinu za:

javne površine,

nerazvrstane ceste,

groblja,

javnu rasvjetu,

opskrbu pitkom vodom i

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 2.

Ovim Programom povećava se i smanjuje popis planiranih objekata i procjena troškova gradnje s naznakom izvora financiranja po djelatnostima kako slijedi:


Šifra


Naziv objekta


Plan


Promjena


Novi plan

Financiranje iz komunalnog doprinosa

Financiranje
iz ostalih
sredstava
Proračuna

 

Izgradnja i pojačano održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta

910.000

-383.000

527.000

150.000

377.000

342

Uređenje pločnika Ul. Lj. Burića,
Šmrika

550.000

-300.000

250.000

150.000

100.000

343

Uređenje cesta u Križišću

100.000

0

100.000

0

100.000

344

Rampa za invalide samoposluga

60.000

17.000

77.000

0

77.000

345

Uređenje Ul. I. Jakovčića

200.000

-100.000

100.000

0

100.000

 

Građenje javne rasvjete

10.000

-10.000

0

0

0

352

Naknada za povećanje snage

10.000

-10.000

0

0

0

 

Građenje groblja

250.000

85.000

335.000

250.000

85.000

348

Proširenje groblja Bakarac

250.000

85.000

335.000

250.000

85.000

 

Izrada projektne dokumentacije za
izgradnju komunalne infrastrukture

242.000

40.000

282.000

 

282.000

354

Cesta Žlibina

82.000

0

82.000

 

82.000

356

Gornje selo - nastavak

50.000

-50.000

0

 

0

360

Drugi projekti i elaborati

110.000

90.000

200.000

 

200.000

 

Izgradnja Vodovoda

350.000

-250.000

100.000

 

100.000

374

Izgradnja vodovoda Žlibina - donji dio

350.000

-250.000

100.000

 

100.000

 

Nabavka opreme za prijevoz putnika

25.000

0

25.000

 

25.000

339

Sredstva za sufinanciranje nab. autob.

25.000

0

5.000

 

25.000

 

Ukupno

1.787.000

-518.000

1.269.000

400.000

869.000

Članak 3.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 1.269.000 kuna, od toga iz sredstava komunalnog dopinosa 400.000 kuna, iz prodaje grobnih mjesta 90.000 kn, a iz ostalih sredstava Proračuna 779.000 kuna.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/05-01/11

Ur. broj: 2170/08-08-06-19

Kraljevica, 22. studenoga 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Danijel Frka v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=10001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr