SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

121.

Na temelju točke 6. Poglavlja III. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99 i 12/01) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 23. studenoga 2006. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskoga eko-stožera Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/00, 13/02, 10/04 i 4/06) članak 2. mijenja se i glasi:

»U Županijski eko-stožer imenuju se:

. Zlatko Komadina - župan, voditelj

. Stipe Karaula - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba društvenih djelatnosti, Odsjek sanitarne inspekcije, zamjenik voditelja

. Ljiljana Buljan - Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, zamjenik voditelja

. Goran Jurić - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, zamjenik voditelja

Željko Grčko - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor policije, zamjenik člana

. Cvetko Špralja - Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, član

Lenjinka Juričić-Mamilović - Državna uprava za zaštitu i

spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

zamjenica člana

. Marinko Dumanić - predsjednik Županijske skupštine, član

mr. sc. Slavko Štambuk - predsjednik Odbora za gospodarski razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, zamjenik člana

. mr. sc. Koraljka Vahtar-Jurković - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, članica

Dunja Serdinšek - Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, zamjenica članice

. mr. Ivo Afrić - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, član

Marijan Drabik - Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, zamjenik člana

. Slavko Gauš - Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije, član

Tomislav Miloš - Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, zamjenik člana

. Nevia Kružić - Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za zaštitu okoliša, Odjel za zaštitu mora i priobalja, članica

. dr. sc. Vladimir Mičović - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, član

mr. sc. Nada Matković - Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zamjenica člana

. Srđan Škunca - Grad Rijeka, član

Ljubomir Stojnić - Grad Rijeka, zamjenik člana

. Miroslav Uljan - Općina Kostrena, član

Davor Vičević - Općina Kostrena, zamjenik člana

. Stipe Vučemilo - Općina Omišalj, član

Nataša Domišljanović - Općina Omišalj, zamjenica člana.«

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se novi članak 3.a. koji glasi:

»Članak 3.a.

Članovi Županijskoga eko-stožera imaju pravo na naknadu za rad i prijevozne troškove.

Za nazočnost na sjednici članu Županijskoga eko-stožera pripada neto naknada u visini dnevnice za službeno putovanje koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije, kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta gdje se održava sjednica ako je njihova udaljenost veća od 20 kilometara i to u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza.

Dužnosnici i zaposleni u upravnim tijelima Županije te druge osobe kojima se plaća osigurava u Proračunu Županije ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Zadužuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Odluke u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 4

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/79

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr