SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

120.

Na temelju članka 50. stavak. 1., a u vezi članka 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 - pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici 23. studenoga 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 32/05, 38/05 i 39/06), u glavi I., u točki 7., koja se odnosi na Gimnaziju Eugena Kumičića, Opatija, riječi: »Sanja Zubović«, zamjenjuju se riječima: »Renata Slavić«.

II.

Utvrđuje se da je Sanji Zubović s danom 31. kolovoza 2006. godine nastupom okolnosti prestanka statusa učenika Gimnazije Eugen Kumičić, Opatija, čiji je roditelj, prestao mandat člana Školskog odbora.

III.

Novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke I. ove Odluke - Renati Slavić, mandat traje do isteka mandata članice umjesto koje je imenovana.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/06-02/81

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-3

Rijeka, 23. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr