SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 43. Petak, 24. studenog 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
116

117.

Na temelju članka 68. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 85/06), članka 12. stavak 1., članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo na 46. sjednici održanoj 9. studenoga 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Doma zdravlja Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Doma zdravlja Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/03 i 26/03), članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Ustanova obavlja:

1. Djelatnost obiteljske (opće) medicine

2. Djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite

3. Djelatnost za patronažnu zdravstvenu skrb

4. Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena

5. Djelatnost za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece

6. Djelatnost za medicinu rada

7. Djelatnost za hitnu medicinsku pomoć

8. Djelatnost sanitetskog prijevoza bolesnika

9. Djelatnost za palijativnu skrb i njegu

10. Djelatnost za zdravstvenu njegu u kući bolesnika

11. Djelatnost za radiologiju i ultrazvuk

12. Djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku

13. Djelatnost za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

14. Djelatnost za oftalmologiju

15. Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja

16. Djelatnost rodilišta i stacionara za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesti te liječenje hemodijalizom

17. Djelatnost za pulmologiju

18. Djelatnost interne medicine

19. Djelatnost specijalističke stomatološke zdravstvene zaštite.

Ustanova obavlja i stručno-administrativne poslove, te uslužne i pomoćne poslove koji služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 17., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće ima sedam članova i čine ga:

- predstavnici Primorsko-goranske županije (predsjednik i 3 člana)

- predstavnici Doma zdravlja (3 člana i to: jedan član kojeg imenuje radničko vijeće ustanove, jedan član kojeg imenuje Stručno vijeće ustanove i jedan član - zakupac jedinice zakupa Doma zdravlja koji je izabran većinom glasova zakupaca Doma zdravlja).«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu.

Uvjet iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi na člana Upravnog vijeća kojeg imenuje radničko vijeće ustanove.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/30

Ur. broj: 2170/1-04-01-06-18

Rijeka, 9. studenoga 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=201&mjesto=00001&odluka=117
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr