SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 4. Petak, 21. veljače 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 HTML

10.

Temeljem stavka 1. i 3. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. veljače 2003. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

1. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02) točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Sredstva za ostvarenje ovog Plana (po izvorima financiranja) čine:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

2. Tabela I. Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima utvrđena Godišnjim programom zamjenjuje se sa tabelom koja je prilog i sastavni dio ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa, a kojom se raspoređuju prenesena sredstva komunalne naknade iz prethodne godine u iznosu od 1.673.050,00 kn.

3. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture opisuje se namjena prenesenih sredstava komunalne naknade iz prethodne godine:

- u točki 1.3 iznos »44.000,00« zamjenjuje se iznosom od »58.783,00« kuna

- na kraju točke 3.7. riječi »(I. faza)« zamjenjuju se riječima »i početkom 2003. godine (I. faza)«

- u točki 4.2. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica: »Radi ranog početka snježnih padavina i najava daljnjih valova zahlađenja, planira se povećanje sredstava za ovu namjenu za 30.531 kunu.«

- u točki 4.4. dodaje se stavak 4. koji glasi »Završit će se s akcijom postavljanja kućnih brojeva započetom u 2002. godini prema rješenjima o određivanju kućnih brojeva izdanih od Geodetske uprave«.

- iza točke 7.2. dodaje se točka 8. »Planiraju se sredstva za podmirenje troška javne rasvjete za razdoblje od kolovza 1995. do siječnja 1996. godine, a po izvršnoj sudskoj presudi«.

4. Ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/02-01/240

Ur. broj: 2156/01-01-03-2

Opatija, 20. veljače 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Bruno Starčić, v. r.

Tablica u PDF formatu   
Tablica u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=20&mjesto=10006&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr