SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 41. Utorak, 14. studenog 2006.
OPĆINA PUNAT
115

30.

Na temelju članka 37. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 2/06 i 10/06), u svezi s člankom 34. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 15. sjednici 9. studenoga 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina
na objekte komunalne infrastrukture

Članak 1.

U Odluci o priključenju građevina na objekte komunalne infrastrukture (»Službene novine« broj 32/01), članak 11. mijenja se i glasi:

»Prilikom priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala neposredno izvođaču priključka za sve radove unutar okućnice građevine kao i za one na javnoj površini.

Prilikom priključenja na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda, vlasnik građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za sve radove unutar okućnice građevine, a za one na javnoj površini u dužini do 5 m od okućnice građevine, izuzev spojnog okna.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/06-01/7

Ur. broj: 2142-02-01-06-5

Punat, 9. studenoga 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Općinskog vijeća
Dragutin Žic, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=199&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr