SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
KOMUNALNO DRUŠTVO KD PONIKVE D.O.O
3B2 HTML

Ponikve d.o.o.

Na temelju članka 20. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 13. st. 1. toč. 2. Društvenog ugovora Ponikve - pročišćeni tekst 2006. godine, Skupština društva, na svojoj redovnoj 7. sjednici od 21. rujna 2006. godine donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja
i visini cijena komunalnih usluga-pročišćeni tekst 08/06
(»Službene novine« PGŽ broj 33/06)

Članak 1.

U Odluci o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - pročišćeni tekst 08/06 (»Službene novine« broj 33/06) pod naslovom IV. Prijelazne i završne odredbe dodaje se novi članak 40. koji glasi:

»Vlasnik nekretnine - potrošač može pismeno zahtijevati stavljanje u mirovanje vodovodnog priključka nakon što je podmirio eventualna dugovanja nastala do dana nastupanja mirovanja.

U slučaju ponovnog aktiviranja vodovodnog priključka prije proteka razdoblja od 24 mjeseca od dana nastupanja mirovanja, potrošač je dužan podmiriti ukupan iznos fiksne naknade za pokriće troškova održavanja sustava od dana nastupanja mirovanja do ponovnog aktiviranja priključka i troškove montaže vodomjera.

U slučaju ponovnog aktiviranja vodovodnog priključka nakon proteka razdoblja od 24 mjeseca od dana nastupanja mirovanja, potrošač je dužan podmiriti troškove montaže vodomjera.«

Članak 2.

U Odluci o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga - pročišćeni tekst 08/06 (»Službene novine« broj 33/06) dosadašnji članci 40. do 46. postaju članci 41. do 47.«

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 7-s/3-06) stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (br. 7-s/3-06) stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu plaćanja i visini cijena komunalnih usluga (»Službene novine« PGŽ broj 33/06) objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Broj: 7-s/3-06

Krk, 21. rujna 2006.

Predsjednik
Anton Spicijarić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=60019&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr