SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
OPĆINA LOKVE
105

75.

Na temelju članka 48. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/ 01 i 129/05) i članka 27., 33. i 45. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) i članka 16. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (»Službene novine« broj 11/06), Općinsko poglavarstvo Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. rujna 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve

Članak 1.

U članku 15. stavku 6. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/06), iza riječi »pročelnik« dodaju se riječi »ili općinski načelnik«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/06-01/02

Ur. broj: 2112-02/3-06-0

Lokve, 28. rujna 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51316&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr