SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 36. Petak, 29. rujna 2006.
GRAD RIJEKA
105

79.

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06 i 17/06 - pročišćeni tekst) i članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/01 i 33/01) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. rujna 2006. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o
izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka«

I.

Daje se prethodna suglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Rijeka« u tekstu kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Rijeka« na sjednici 19. rujna 2006. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/06-01/173

Ur. broj: 2170-01-10-06-2

Rijeka, 21. rujna 2006.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=194&mjesto=51000&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr