SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 25. Petak, 23. lipnja 2006.
OPĆINA BAŠKA
3B2 HTML

35.

Temeljem članka 10. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04) i članka 10. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 25/06) te Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinski načelnik Općine Baška, dana 20. lipnja 2006. godine, donio je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Općine Baška

Članak 1.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnostima operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Baška.

Članak 2.

Za članove Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Baška imenuju se:

1. prof. dr. sc. Milivoj Dujmović (Općinski načelnik) - zapovjednik Zapovjedništva,

2. Ivica Juničić (zamjenik Općinskog načelnika) - član,

3. Zlatko Dorčić (predsjednik Općinskog vijeća) - član,

4. Neven Dorčić (voditelj Odsjeka za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela) - član,

5. Ivan Vasilić (direktor TD Baška d.o.o.) - član,

6. Zdenko Košaroš (djelatnik Odjela za zaštitu i spašavanje, PU ZS Rijeka) - član,

7. Zlatko Radmilo (djelatnik Policijske postaje Krk) - član,

8. Borislav Jelušić (zapovjednik DVD-a Baška) - član.

Članak 3.

Zapovjedništvo zaštite i spašavanja donosi Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Baška.

Članak 4.

Sve administrativne i tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-03/06-01/1

Ur. broj: 2142-03-06-2

Baška, 20. lipnja 2006.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=180&mjesto=10007&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr