SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 20. Utorak, 23. svibnja 2006.
GRAD KRK
4

5.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), a u svezi odredbi članka 5. stavka 3. i 8., te članka 84. i 85. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), članka 17., 18. i 19. Odluke o uređenju prometa u Gradu Krku (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/04), te u svezi odredbi članka 2. Odluke o o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 31/01, 19/04 i 42/04), Gradsko Poglavarstvo Grada Krka, na sjednici održanoj 11. svibnja 2006. godine, donijelo je

IZMJENE PRAVILNIKA
o načinu i naplati parkiranja
na javnim parkiralištima Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o načinu i naplati parkiranja vozila na javnim parkiralištima grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 2/05), u članku 11. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Troškovi blokiranja/deblokiranja vozila naplaćuju se 50,00 kn do 1 sat zakašnjenja/prekoračenja, a nakon 1 sata 100,00 kn, prema cjeniku osobe koja je obavila blokiranje vozila.«

U stavku 6. riječi »286. st. 1« zamjenjuju se sa »72.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 5. riječi »286. st. 1« zamjenjuju se sa »72.«

Članak 3.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-09/06-01/ 5

Ur. broj: 2142/01-02-06-3

Krk, 11. svibnja 2006.

GRAD KRK
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva

Darijo Vasilić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=175&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr