SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA LOKVE
35

36.

Temeljem članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 59/01) i članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05 ) i članka 18. Statuta Općine Lokve, Općinsko vijeće, na sjednici 31. ožujka 2006. donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Lokve za 2005. godinu

Članak l.

Godišnji obračun proračuna Općine Lokve za 2005. godinu sadrži:

- ukupno ostvarene prihode i primitke

u iznosu od: 10.845.063,11 kn

- ukupno ostvarene rashode i izdatke

u iznosu od: 7.087.131,46 kn

- višak prihoda iz prethodne godine

- preneseni: 3.038.087,35 kn

- višak prihoda i primitaka raspoloživ

u slijed. razdoblj: 6.796.019,00 kn

Članak 2.

Ukupno raspoloživa sredstva u visini od 6.796.019,00 kn bit će raspoređena i uključena u Proračun za 2006. godinu.

Raspored sredstava iz st. 1. ovog članka utvrdit će se zasebnom Odlukom.

Članak 3.

Sastavni dio ovog Godišnjeg proračuna je realizacija-ostvarenje prihoda i izdataka za 2005. g.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 400-08/06-01/01

Ur. broj: 2112-02/3-06-2

Lokve, 31. ožujka 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Mirko Turukalo, v. r.

PRIHODI

OPĆI DIO PRORAČUNA
GODIŠNJI
REBALANS PRIHODI I PRIMICI - REALIZACIJA
01.01.2005. - 31.12.2005.

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

Godišnji obračun Proračuna Općine Lokve   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=51316&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr