SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
OPĆINA ČAVLE
35

8.

Na temelju članka 88. Pravilnika o radu Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 19/96) Općinsko poglavarstvo Općine Čavle, na sjednici održanoj 2. ožujka 2006. godine donosi

IZMJENE PRAVILNIKA O RADU

Članak 1.

U Pravilniku o radu u dijelu OSTALE ISPLATE DJELATNICIMA članak 73. mijenja se i glasi:

Dijelatnik ima pravo na jubilarnu nagradu za ukupan radni staž navršen u Općini Čavle i to:

- za 10 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 kn

- za 15 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- za 20 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn

- za 25 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

- za 30 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 3.500,00 kn

- za 35 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

- za 40 godina radnog staža. . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

U radni staž djelatnika uračunava se i staž kojeg je djelatnik proveo na radu kod pravnog prednika Općine Čavle.

Članak 2.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Ove izmjene Pravilnika o radu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-05/06-01/10

Ur. broj: 2170-03-06-01-6

Čavle, 2. ožujka 2006.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Željko Lambaša, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
UPRAVNI ODIJEL
ČAVLE, 1. ožujka 2006.

OPĆINSKOM POGLAVARSTVU
OPĆINE ČAVLE

OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE PRAVILNIKA
O RADU

Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu od 03. lipnja 1998. godine članak 73. istog Pravilnika izmijenjen je na način da su utvrđeni iznosi na ime jubilarne naknade kako slijedi:

- za 10 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00 kn

- za 15 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 1.300,00 kn

- za 20 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 1.700,00 kn

- za 25 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- za 30 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 kn

- za 35 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn

Od 2000. godine naknade na ime jubilarnih naknada dijelatnicima Općine Čavle isplaćivane su shodno Pravilniku o porezu na dohodak, na način da je primijenjivana neoporeziva svota naknada.

Stoga se predlaže i nadalje primijenjivati odredbe Pravilnika poreza na dohodak (»Narodne novine« broj 95/05 ) u dijelu neoporezivih svota naknada na ime nagrada zaposlenicima za navršenih:

- za 10 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 1.500,00 kn

- za 15 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 kn

- za 20 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 2.500,00 kn

- za 25 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 3.000,00 kn

- za 30 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 3.500,00 kn

- za 35 godina radnog staža . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

- za 40 godina radnog staža. . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

Upravni odijel
Pročelnik

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=10008&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr