SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 14. Petak, 7. travnja 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
35

34.

Na temelju članka 43. i članka 53. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na na 23. sjednici održanoj 23. ožujka 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije
u Radne skupine osnovane Odlukama Vlade
Republike Hrvatske na 148. sjednici održanoj
16. ožujka 2006. godine

I.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu skupinu za privatizaciju Liburnia Riviera Hotela d.d., Opatija, Jadran d.d., Crikvenica i Imperial d.d., Rab imenuje se Slavko Samsa´, saborski zastupnik.

II.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu skupinu za organizaciju izrade energetske i ekonomske studije te studije utjecaja na okoliš, kao i izbor lokacije za izgradnju terminala za prihvat ukapljenog plina (LNG Projekt) imenuje se prof. dr. sc. Mladen Črnjar, ravnatelj Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje.

III.

Za predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu skupinu za predlaganje rješenja obnove zaštićene spomeničke baštine u Luci Rijeka radi realizacije projekta Rijeka Gateway imenuje se Nada Turina-Đurić, zamjenica župana Primorsko-goranske županije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/7

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-4

Rijeka, 23. ožujka 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=169&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr