SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIV. - broj 8. Ponedjeljak, 27. veljače 2006.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
17

15.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 29. studenoga 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 19. sjednici održanoj 9. veljače 2006. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku
posebne namjene - luku nautičkog i športskog
turizma »Vela Jana«

Članak 1.

U članku 5., stavak 2. točka a) Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Vela Jana« (»Službene novine« broj 23/00 i 19/ 05) mijenja se i glasi:

»a) stalni dio naknade u iznosu od 1,20 kn/m2 zauzete površine«.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke zaključit će se II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - luku nautičkog i športskog turizma »Vela Jana«.

Stalni dio koncesijske naknade iz članka 1. ove Odluke obračunava se od 1. siječnja 2005. godine.

Članak 3.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše predmetni Dodatak Ugovoru o koncesiji smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/06-03/3

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-06-12

Rijeka, 9. veljače 2006.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=163&mjesto=00001&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr