SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 9. Ponedjeljak, 18. travnja 2005.
OPĆINA VINODOLSKA
3

2.

Temeljem odredbi članka 30. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 28. (dvadesetosmoj) sjednici održanoj 6. travnja 2005. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Proračuna za 2005. godinu

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


Prihodi 10.396.297,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 105.000,00 kn

Rashodi 10.326.751,03 kn

Rashodi za nefinancijsku imovinu 3.823.300,97 kn

B.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA


Raspoloživa sredstva iz predhodnih

godina 3.410.755,00 kn

C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


Primici od financijske imovine i zaduživanja 428.000,00 kn

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu

zajmova 190.000,00 kn

Neto zaduživanje / financiranje + 238.000,00 kn

VIŠAK /MANJAK + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

+ NETO ZADUŽIVANJE / FINANCI-

RANJE 0,00 kn

Članak 2.

U tekuću pričuvu izdvaja se 127.078,27 kn.

Glava: 1

Članak 3.

Prihodi proračuna po skupinama računa, te rashodi po skupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja / financiranja.

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2005. godine. Proračun će se objaviti u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/04-01-28

Ur. broj: 2107-03/04-01-04-4

Bribir, 6. travnja 2005.

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=125&mjesto=91253&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr