SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 25. Petak, 10. kolovoza 2018.
GRAD KRK

32.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 I 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 06. kolovoza 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o II. izmjeni i dopuni Odluke
o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 39/17 i 21/18), članak 19. mijenja se i glasi:

»Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk će se u 2018. godini zadužiti u ukupnom iznosu od 8.530.000,00 kn, pa ukupno stanje glavnice duga po osnovi dugoročnog zaduživanja na kraju 2018. godine će iznositi 18.464.049,36 kn. Dana jamstva na kraju 2018. godine će iznositi 10.481.667,19 kn.

Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 2. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Grad Krk za podmirenje tekuće likvidnosti u tijeku proračunske godine može koristiti kratkoročni kredit i/ili okvirni kredit kod poslovne banke do iznosa od 3.000.000,00 kn.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da potpiše ugovore o zaduživanju i instumente osiguranja naplate obveza po kreditu i danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-06/18-01-04

URBROJ: 2142/01-01-18-3

Krk, 6. kolovoza 2018.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1067&mjesto=51500&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr