SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA VINODOLSKA

5.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95., 70/97., 128/ 99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 36/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13. i 30/13.-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 8. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/02., 16/03., 30/04.- pročišćeni tekst, 14/09., 4/10., 36/ 10. i 19/13.«), članak 30. mijenja se i glasi:

»Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može odlukom načelnika biti djelomično oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa uz podnošenje izjave ovjerene od javnog bilježnika da gradi stambeni objekt isključivo za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, s naznakom da u momentu gradnje nema niti on niti članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske, u vlasništvu odnosno suvlasništvu useljivu kuću ili stan.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, može biti oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa za 70 % i to za obujam građevine do 500 m3, a za razliku obujma iznad 500 m3, primjenjuje se obračun komunalnog doprinosa u skladu sa ovom Odlukom, bez umanjenja koeficijenta namjene.

U koliko obveznik koji je ostvario popust na plaćanje komunalnog doprinosa na način utvrđen ovim člankom, otuđi predmetni stambeni objekt u roku od deset (10) godina od oslobođenja, dužan je platiti razliku do punog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja.«

Članak 3.

U preostalom dijelu Odluka o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 3/02., 16/03., 30/04.- pročišćeni tekst, 14/09., 4/10., 36/10. i 19/13.»), ostaje neizmijenjena.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/2

URBROJ:2107-03/18-01-2-79

Bribir, 28. veljače 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr