SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA PUNAT

10.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 14. Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića »Lastavica« (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 57/09) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića »Lastavica«

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Lastavica« kao predstavnike Općine Punat - osnivača imenuju se:

1. Alica Karabaić, Ruđera Boškovića 25, Punat,

2. Maja Polonijo, Pod topol 2, Punat,

3. Irena Žic-Orlić, Krčka 59, Punat.

Članak 2.

Mandat imenovanim članovima iz članka 1. ove Odluke traje 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-06/18-01/04

URBROJ: 2142-02-02/1-18-2

Punat, 14. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51521&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr