SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MRKOPALJ

4.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske br 24/09, 34/ 09-ispr., 13/13, 19/13) općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

Plan prijma
na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog
odnosa u Općini Mrkopalj za 2018.godinu

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2018. godini prijam 1 osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koji se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u tablici koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:132-01/18-01/01

Urbroj:2112-05-18-2-1

Mrkopalj, 07.03. 2018.

Općinski načelnik
Josip Brozović

                       

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51315&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr