SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 7. Četvrtak, 15. ožujka 2018.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 21. Stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine »94/13 i 73/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13,17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici 06. 3. 2018. donosi:

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE MATULJI ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022. GODINE

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Matulji donosi Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2017. - 2022. godine.

Članak 2.

Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2017. - 2022. godine. stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 363-02/17-01/0183

URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0021

Matulji, 06.3.2018

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc.oec.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1049&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr