SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 5. Petak, 23. veljače 2018.
OPĆINA ČAVLE

6.

Temeljem članka 17. stavka 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« 82/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 20/14, 26/14) Općinsko Vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj dana 22.veljače 2018. godine, usvaja

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE
ZA 2018. GODINU
S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

Slijedom Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Čavle za 2017. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Čavle od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019. godine, donosi se godišnji plan aktivnosti za 2018. godinu:

1.Općinsko vijeće prilikom donošenja proračuna za iduću godinu donosi:

a.Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

b.Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

c.Procjenu rizika od velikih nesreća, studeni/prosinac

d.Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Čavle, studeni/prosinac

2.Općinski načelnik donosi:

a.ožujak - Plan vježbi civilne zaštite

b.ožujak/travanj - Plan pozivanja Postrojbe civilne zaštite opće namjene

c.svibanj - imenovanje koordinatora na lokaciji

3.Stožer civilne zaštite - Stožer zaštite i spašavanja

a.održava sastanak u svibnju i prosincu 2018. godine

b.na sastanak Stožera poziva se i zapovjednik Postrojbe CZ

4.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

a.djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježbe, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme)

b.obučavanja i vježbe izvode se prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom na pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama

c.provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (2 sezonska vatrogasca)

d.provodi vježbu evakuacije u DV Čavlić i OŠ Čavle

5.Hrvatski crveni križ - Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka

a.rujan - provodi edukaciju djelatnika i učenika OŠ Čavle, te djelatnika i polaznika DV Čavlić na temu sigurnosti i pružanja prve pomoći

6.Postrojba civilne zaštite

a.tijekom godine - popunjavanje Postrojbe do punog broja

b.rujan/listopad - vježba i obuka članova Postrojbe civilne zaštite, Šapjane

c.zapovjednik Postrojbe sudjelovat će na sastancima Stožera

7.Povjerenici civilne zaštite

a.povjerenici prolaze isti program uvježbavanja kao i članovi Postrojbe

8.Pravne osobe koje pružaju usluge

a.potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s pravnim osobama navedenim u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje

b.dostava izvadaka iz Plana djelovanja civilne zaštite pravnim osobama iz Odluke

9.Edukacije djece u školama i vrtićima

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

KLASA: 021-05/18-01/01

URBROJ: 2170-03-18-01-7

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1047&mjesto=10008&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr