SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD KRK

5.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donijelo je

GODIŠNJI PLAN
DAVANJA KONCESIJA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Donosi se Plan davanja koncesija na području Grada Krka za 2018. godinu.

Članak 2.

Grad Krk planira u 2018. godini davanje sljedeće koncesije iz područja komunalnih djelatnosti:

. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

oPlanirani broj koncesija: 1 koncesija

oRok na koji se koncesija daje: 5 godina (2018.- 2023.)

oPravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/ 13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/17) i Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17).

oProcijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/18-04/02

Ur. broj: 2142/01-01-18-3

Krk, 30. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr