SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 27. Petak, 29. rujna 2017.
GRAD KRK

62.

Na temelju članka 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), članka 86. i 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj, 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12, 55/12 i 80/13), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3) (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 43/08 i 39/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Krka, KLASA: 350-02/15-02/07, URBROJ: 2142/01-02/1-17-10 od 5. rujna 2017. godine, objavljuje se ponovna

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UPU 25 - KAMP GLAVOTOK (T3)

1.Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3) za ponovnu javnu raspravu (u nastavku: Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu) započinje 18. listopada 2017. i završava 25. listopada 2017. godine (8 dana).

2.Ponovna javna rasprava zakazuje se iz razloga navedenih u članku 93. st.1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13). Sukladno članku 93. Zakona novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih na prvoj javnoj raspravi, a koje će biti označene u izloženom Prijedlogu plana za ponovnu javnu raspravu.

3.Javni uvid u Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu za vrijeme trajanja javne rasprave svi zainteresirani mogu obaviti u prostorijama Grada Krka na adresi Trg bana J. Jelačića 2 u Krku i to radnim danom od 9,00 do 11,30 sati te na web stranici Grada Krka (www.grad-krk.hr/ ).

4.Javno izlaganje o Prijedlogu plana za ponovnu javnu raspravu održat će se dana 24. listopada 2017. godine u prostorijama Grada Krka s početkom u 13,30 sati.

5.Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u vezi Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

.u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Krka ili dostaviti poštom na adresu: Grad Krk, Trg bana J. Jelačića 2, 51500 Krk,

.upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti u Gradu Krku.

6.Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/15-02/7

UR. BROJ: 2142/01-03-17-11

Krk, 29. rujna 2017.

GRAD KRK

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1028&mjesto=51500&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr