SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD KRK

6.

Na temelju odredbe članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14 ), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti i davanju jamstva
za zaduživanje

Članak 1.

Grad Krk daje suglasnost Ponikve voda d.o.o Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

-korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja,

-rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rada od kojih prva dospjeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja
30.06.2030. godine,

-kamatna stopa: 2,50% fiksna, obračunava se polugodišnje,

-interkalarna kamata u visini redovne kamate se obračunava i naplaćuje kvartalno,

-naknada za obradu: 0,8% jednokratno.

Članak 2.

Grad Krk daje jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 10.224.000,00 kn, što čini pripadajući iznos od 22,72% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 3.

Ponikve voda d.o.o Krk će se zadužiti u iznosu od 45.000.000,00 kn pod uvjetima koje daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 403-03/17-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-17-4

Krk, 16. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr