SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA VINODOLSKA

55.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvuNarodne Novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) članka 48. Statuta Vinodolske općineSlužbene Novine« Primorsko-goranske županije broj 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14. prosinca 2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2017. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 850.000,00 kuna osiguravaju se iz slijedećih prihoda:

Komunalni doprinos 700.000,00 kuna

Grobna naknada 100.000,00 kuna

Prodaja građevinskog zemljišta 50.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture namjenjena su za:

Prijedlog

Reciklažno dvorište 100.000,00 kuna

Izgradnja komunalne infrastrukture (kanalizacija Tribalj) 500.000,00 kuna

Izrada planova i projektnih dokumentacija (ostala nematerijalna imovina) 150.000,00 kuna

Groblje Tribalj 20.000,00 kuna

Groblje Drivenik 20.000,00 kuna

Groblje Belgrad 20.000,00 kuna

Groblje Sveta Ana 20.000,00 kuna

Groblje Bribir 20.000,00 kuna

Ukupno: 850.000,00 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunlne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:021-05/16-01/8

URBROJ:2107-03/16-01-12-256

Bribir, 14. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOSLKE OPĆINE

Predsjednik
Boris Miklić, dipl.ing.,v.r..r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=91253&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr