SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 37. Petak, 30. prosinca 2016.
OPĆINA OMIŠALJ

72.

Na temelju članka 19. Izjave o osnivanju Društva PESJA - NAUTIKA d.o.o., Omišalj, Kančinar 1 i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Skupština društva koja se sastoji od predstavnika osnivača i jedinog člana društva Općine Omišalj, Općinske načelnice mr.sc. Mirele Ahmetović, a na prijedlog Nadzornog odbora Društva Pesja Nautika d.o.o., donosi dana 22. prosinca 2016.g. sljedeću

ODLUKU
o imenovanju uprave - direktora Društva
PESJA NAUTIKA d.o.o. Omišalj

I.

Za jedinog člana Uprave - direktora Društva PESJA NAUTIKA d.o.o., Kančinar 1, imenuje se Željko Feretić iz Omišlja, Lokvica 6, OIB: 24584721172.

II.

Član Uprave - direktor iz točke I. ove Odluke imenuje se na vrijeme od 6 mjeseci.

III.

Mandat članu Uprave - direktoru počinje teći 23. prosinca 2016. godine.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA
mr.sc. Mirela Ahmetović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1000&mjesto=51513&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr