SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 7. Petak, 7. ožujka 2008.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Temeljem članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 05/01, 20/02 i 4/06) Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. siječnja 2008. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Općine Kostrena kao i mikrolokacije za obavljanje ovih djelatnosti u 2008. godini.

Članak 2.

U 2008. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

1. Obalni put 100.000,00 kuna

2. Ograde i tuševi 150.000,00 kuna

3. Sanitarni čvorovi 10.000,00 kuna

4. Održavanje lukobrana lučice Podurinj 50.000,00 kuna

5. Održavanje lukobrana lučice

»Stara voda« 220.000,00 kuna

6. Uvala Svežanj 205.000,00 kuna

7. Plaža Veli Jarak 30.000,00 kuna

8. Plaža Podkvarovo 10.000,00 kuna

9. Plaža Veli pesak 30.000,00 kuna

10. Podumboka 15.000,00 kuna

11. Pješački put Žurkovo 20.000,00 kuna

12. Plaža Spužvina 10.000,00 kuna

13. Plaža Perilo 50.000,00 kuna

14. Naknada za Vijeće za davanje

koncesijskih odobrenja 3.000,00 kuna


UKUPNO: 903.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu:

- sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana

- sredstva od naknada za koncesiju na pomorskom dobru, sukladno posebnom zakonu

- sredstva Proračuna Općine Kostrena.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 903.000,00 kuna.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Kostrena i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Mikrolokacije iz stavka 1. ovog članka označene su na grafici koja čini sastavni dio ovog Plana, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 022-05/08-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-08-2

Kostrena, 15. siječnja 2008.

Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Miroslav Uljan, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 200  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=545&mjesto=51221&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr