SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

79.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 29. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donosi

O D L U K A
o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području općine Dobrinj, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina ne smiju se izvoditi u 2017. godini na cijelom području općine Dobrinj u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 3.

Na području i u razdoblju izvođenja radova utvrđenim u članku 2. ove Odluke iznimno se mogu izvoditi radovi, temeljem pisanog odobrenja općinskog načelnika, ako se radi:

-potrebe hitnih radova na popravcima objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se javljaju nenadano i kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi,

-nužnih radova na popravcima građevina kada zbog oštećenja postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, odnosno kada se radi o radovima čije bi neizvođenje prouzročilo ugrozu ili otežalo životne uvjete,

-kada se radi o izvođenju radova na većim projektima od posebnog interesa.

Zahtjev za obavljanjem radova iz stavka 1. alineje 2. ovog članka investitor odnosno izvođač radova mora podnijeti najkasnije 8 dana prije dana na koji se zahtjev odnosi.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu preuzeti u pisarnici Općine Dobrinj ili na web stranicama Općine.

Članak 4.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine« broj 53/13«).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/8

URBROJ:2142-04-01-16-6

Dobrinj, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr