SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA DOBRINJ

68.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/ 09,53/10,10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 29. sjednici, održanoj 22.12.2016. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
zaštite i spašavanja na području Općine
Dobrinj u 2017. godini

Članak 1.

Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 5.000,00 A101002

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 360.000,00 A101004

-Vatrogasna zajednica otoka Krka 350.000,00

-posebne mjere vlade za
protupožarnu zaštitu 10.000,00

JAVNA VATROGASNA
POSTROJBA KRK 108.500,00 A101005

DVD DOBRINJ 30.000,00 A101006

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 8.000,00 A101007

UKUPNO 511.500,00

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj raspoređena sredstva uplatit će u 12 jednakih rata Javnoj vatrogasnoj postrojbi po izdanim računima osnivača - Grada Krka, a po ugovorima i potrebi ostalima.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-11

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51514&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr