SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA JELENJE

58.

Na temelju članka 87. Zakon o prostornom uređenju, (Narodne novine br. 153/13.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 21. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU2 - dio građevinskog područja
naselja NA 12 Podhum (od 27.5.2008. god.)

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum (od 27.5.2008. god.), KLASA: 350-01/08/ 01, URBROJ: 2170-04-01-08-1, koju je Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo na sjednici održanoj 27. svibnja 2008. godine (»Službene novine PGŽ« br. 22/08).

Članak 2.

Po jedan primjerak ove Odluke dostavlja se:

Javna ustanova ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 010-10/16-01/21

URBROJ: 2170-04-01-16-4

Dražice, 22. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51218&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr