SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
OPĆINA JELENJE

55.

Na temelju članka 35. stavak 2. i 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09 i 153/09, 143/12 i 152/14), članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« br. 44/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 21. sjednici održanoj dana 22.12.2016. godine donijelo je

ODLUKU
O Izmjeni i dopuni
Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje
na korištenje udrugama

Članak 1.

Iza članka 1. dodaje se članak 1. a koji glasi:

»Svim registriranim Udrugama na području Općine Jelenje dozvoljava se korištenje dvorane Doma kulture u Dražicama, kao i općinske vijećnice bez plaćanja najma, odnosno financijske nadoknade, prilikom korištenje istih za svečane manifestacije, proslave, konferencije i prezentacije u korist udruga i mještana Općine Jelenje«.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama PGŽ.

 

Klasa: 010-10/16-01/21

Ur. broj:2170-04-01-16-7

Dražice, 16. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51218&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr