SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 34. Petak, 16. prosinca 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/13), uz prethodno mišljenje Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski broj 2107/02-21-16-66 od 29. studenog 2016. godine i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 30. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi

Članak 1.

U Odluci o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (Sl. novine PGŽ broj 13/04, 19/04, 35/04, 20/06 i 16/15), članak 4. mijenja se i sada glasi:

»Komunalni redar Grada kaznit će investitora, izvođača i druge prekršitelje odredbi ove Odluke novčanom kaznom i to:

-pravnu osobu u visini od 10.000,00 kn,

-odgovornu osobu u pravnoj osobi u visini od 2.000,00 kn,

-fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u visini od 5.000,00 kn, te

-fizičku osobu u visini od 2.000,00 kn.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 361-01/16-10/2

URBROJ: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=997&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr