SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 28. Četvrtak, 3. studenog 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

40.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12, 15/15), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 6/97, 33/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 29. sjednici održanoj dana 27. listopada 2016. donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
NOVI VINODOLSKI ZA 2016.G.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. g. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna sadržava opći i posebni dio proračuna, Opći dio proračuna sadrži ukupnu svotu ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Prihodi i rashodi u Posebnom dijelu Izvješća raspoređeni su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji uz primjenu ekonomske klasifikacije na razini skupine i odjeljka kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Grad Novi Vinodolski nije se dugoročno zaduživao ili davao jamstvo tijekom razdoblja siječanjlipanj 2016. g.

 

Članak 5.

Tijekom razdoblja siječanjlipanj 2016. g. nisu nastupile okolnosti za korištenje proračunske zaštite.

 

Članak 6.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana  od objave.

 

Članak 7.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu objaviti će se u Službenim novinama Primorskogoranske županije.

 

KLASA: 400-06/16-60/5

URBROJ:2107/02-01-16-01-16-2

Novi Vinodolski, 27. listopada 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

 

 

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=991&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr