SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 24. Ponedjeljak, 19. rujna 2016.
OPĆINA JELENJE

42.

Temeljem članka 35. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine PGŽ« broj 33/01. 60/01 - vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/ 07, 125/08 i 36/09) članka 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Jelenje, članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13 i 6/16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 19. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. god. donosi

ODLUKU
o visini novčane nagrade dobitnicima javnih priznanja

Dobitnici javnih priznanja za 2016. god. ostvaruju pravo na novčanu nagradu u visini:

-10.000,00 kn - dobitniku nagrade za životno djelo,

-1.500,00 kn - dobitniku nagrade za pojedinca, za uspjeh u prethodnoj godini

-3.000,00 kn - dobitniku nagrade za kolektiv, za doprinos razvoju općine Jelenje

-1.000,00 kn - dobitniku nagrade za najboljeg učenika Osnovne škole Jelenje-Dražice

-1.000,00 kn - dobitniku nagrade za najboljeg srednjoškolca

-500,00 kn - dobitniku nagrade za 1. mjesto za najuređeniju okućnicu

-400,00 kn - dobitniku nagrade za 2. mjesto za najuređeniju okućnicu

-300,00 kn - dobitniku nagrade za 3. mjesto za najuređeniju okućnicu

-400,00 kn - dobitnika nagrade za 1. mjesto za najuređeniji balkon/terasu

-300,00 kn - dobitniku nagrade za 2. mjesto za najuređeniju balkon/terasu

-200,00 kn - dobitniku nagrade za 3. mjesto za najuređeniju balkon/terasu

Obrazloženje:

Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo je 17. ožujka 2011. god. Odluku o javnim priznanjima Općine Jelenje.

Člankom 4. Odluke propisano je da Općinsko vijeće na prijedlog načelnika Općine utvrđuje visinu novčane naknade za javna priznanja prema kategorijama.

Proračunom Općine Jelenje za 2016. god. osigurana su sredstva za javna priznanja slijedom čega je utvrđen prijedlog visine novčane nagrade kao u izreci.

KLASA: 061-01-16-03/1

URBROJ: 2170-04-03-16-2

Dražice, 14. rujna 2016. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=986&mjesto=51218&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr