SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 15. Petak, 17. lipnja 2016.
OPĆINA JELENJE

21.

Na temelju članak 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ 11, 86/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09, 13/13. i 6/ 16), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 18. sjednici održanoj dana 14. 6. 2016. godine donijelo je

I. izmjene i dopune
P R O G R A M A
javnih potreba u sportu
Općine Jelenje u 2016. godini

Članak 1.

U članku 3. stavku 3. brojka »900.000,00 kn« mijenja se u iznos od »515.000,00 kn«

Članak 2.

Članak 4. briše se

Članak 3.

U članku 5. brojka »500.000,00 kn« mijenja se u broj »450.000,00 kn«

Članak 4.

I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje u 2016. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-01/16-01/1

Ur. broj: 2170/04-02-16-04

Dražice, 14 lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=976&mjesto=51218&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr