SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 13. Srijeda, 1. lipnja 2016.
GRAD NOVI VINODOLSKI

23.

Na temelju čl. 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12, 152/14) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/ 13 i 18/04) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 24. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/02, 23/08, 10/ 10, 40/10, 44/12, 7/14, 18/14 i 8/15), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 8., stavku 2., alineja 1. mijenja se i sada glasi:

»- do najviše pet godina za kioske,«.

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 372-03/16-01/27

URBROJ: 2107/02-01-16-2

Novi Vinodolski, 19. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG
VINODOLSKO

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=974&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr