SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 6. Ponedjeljak, 21. ožujka 2016.
OPĆINA JELENJE

10.

Temeljem odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 17. sjednici održanoj 15. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2015. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Proračuna Općine Jelenje za 2015. utvrđen je rezultat, kako slijedi:

1. Višak prihoda poslovanja 956.068,11 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 4.168.967,36 kn

3. Višak primitaka od financijske imovine 50.000,00 kn

Članak 2.

Viškom prihoda poslovanja iz članka 1. djelomično se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine ostvaren u 2015. godini u iznosu od 956.068,11 kn.

Članak 3.

Viškom primitka od financijske imovine u iznosu od 50.000,00 kn djelomično se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Članak 4.

Preostali manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.162.899,25 kn pokriva se prenesenim viškom prihoda iz 2014. godine koji je iznosio 4.049.511,81 kn.

Članak 5.

Višak prihoda iz prethodnog članka u iznosu od 886.612,56 kn rasporedit će se na pozicije rashoda i izdataka prilikom sljedećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje, sukladno članku 49. Zakona o proračunu koji propisuje da se namjenski prihodi i primici koji nisu bili iskorišteni u prethodnoj godini prenose u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-08/16-01/3

Ur. broj: 2170-04/16-01/1

Dražice, 15. ožujka 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=967&mjesto=51218&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr