SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 40. Četvrtak, 24. prosinca 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

42.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12 i 143/13) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015. godine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine.

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine po dinamici i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2016. godine.

KLASA: 363-02/15-01/31

URBROJ: 2107/02-01-15-2

Novi Vinodolski, 17. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=960&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr