SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

74.

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/ 12, 143/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine donijelo je

PROGRAM
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a koja je prihod Proračuna Općine za 2016. godinu.

Članak 2.

Sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, u planiranom iznosu od 50.000,00 kn (ostali prihodi od nefinancijske imovine - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru), koristi će do 40 % za iznos plaća i 60% za izradu prostornog plana i poboljšanje infrastrukture nedovoljno uređenih naselja odnosno za izgradnju nerazvrstanih cesta.

Članak 3.

Program za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili ne opremljenih naselja na području Općine Jelenje za 2016. godinu sastavni je dio Proračuna Općine Jelenje za 2016. godinu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 400-08/15-01

Ur. broj: 2170-04-01-15-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr