SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 38. Ponedjeljak, 21. prosinca 2015.
OPĆINA JELENJE

56.

Temeljem članka 25. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O VRIJEDNOSTI JEDINICE - BODA (B)

Članak 1.

1. Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) u iznosu od 0,16 kuna po m2 obračunske površine za stambeni prostor i garažni prostor.

2. Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) u iznosu od 0,45 kuna po m2 obračunske površine za poslovni prostor.

3. Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) u iznosu od 0,10 kuna po m2 obračunske površine za objekti u kojima se obavlja poljoprivredno-proizvodna djelatnost i za građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,.

4. Vrijednost obračunske jedinice - boda (B) u iznosu od 0,05 kuna po m2 obračunske površine za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi od 29. 11. 2011. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 620-01/15-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-15-1

Dražice, 14. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=958&mjesto=51218&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr