SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 32. Petak, 30. listopada 2015.
GRAD MALI LOŠINJ

67.

Na temelju odredbe članka 3., 29. stavka 1. točka 1. i 2. i članka 43. stavka 2. i 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), članka 29. i 31. Pravilnika o minimalno tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva o prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Nar.nov.br. 66/09, 108/14) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko -goranske županije broj 26/09,32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 26. listopada 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 07/12, 12/12, 28/12,5/14, 8/15 ), članak 9. Mijenja se i glasi:

»(1) Porez na korištenje javnih površina plaćaju:

-fizičke i pravne osobe;

-subjekti koji su izjednačeni s pravnim osobama kao što su zaklade, fondacije, vjerske zajednice i

udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe ali samostalno nastupaju u pravnom prometu;

-politički subjekti (tj. političke stranke, nezavisni zastupnici, članovi predstavničkog tijela jedinice

samouprave, nezavisne liste, odnosno lista grupe birača i kandidata) za isticanje plakata i drugog

promidžbenog političkog djelovanja.

(2) Visina poreza za privremeno korištenje javne površine iz prethodnog stavka utvrđena je ovom Odlukom.

(3) Grad Mali Lošinj može odobriti stupanje u prava i obveze dosadašnjem korisniku javne površine, njegovim nasljednicima i pravnim sljednicima pod uvjetom da nastave obavljati istu djelatnost, te da nemaju dugovanja od strane prednika prema Gradu Malom Lošinju, ali najduže do isteka roka odobrenog predniku za korištenje javne površine.

Članak 2.

U članku 10. briše se stavak 2.

Članak 3.

U članku 45. Stavak 1. u tabeli dodaje se točka 6. koja glasi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama.

Klasa: 944-05/15-01/134

UR.BROJ: 2213/01-01-15-4

Mali Lošinj, 26. listopada 2015.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=952&mjesto=10005&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr