SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 30. Srijeda, 7. listopada 2015.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 19. sjednici održanoj dana 5. listopada 2015. god., donosi

II. Izmjene i dopune Programa građenje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

U Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (»Sl. novine PGŽ« broj 41/ 14 i 8/15) mijenja se članak 2., u tabelarnom prikazu u kunama, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/14-01/52

Ur.broj: 2107/02-01-15-4

Novi Vinodolski, 5. listopada 2015.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, r.v.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=950&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr