SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

50.

Na temelju članka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09 i 143/12), članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 15. sjednici održanoj dana 22. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je dio k.č. 3833/1 KO Podhum ukupne površine 9,00 m2 oznake zemljišta put, izgubila značaj javnog dobra te predstavlja izgrađeno građevinsko zemljište u naselju Pothum.

Članak 2.

Temeljom prijedloga parcelacijskog elaborata GEO- RAD d.o.o. od 14. 7. 2015. god., nekretnine iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro te se temeljem ove Odluke, kao vlasnik na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke upisuje Općina Jelenje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/15

Ur. broj: 2170/04-01-15-

Dražice, 22. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr