SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

49.

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/ 10, 25/12. i 68/12.) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na 14. sjednici održanoj 9. rujna 2015. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
Općine Jelenje za 2015. godinu

Članak 1.

U članku 2. broj 144.000,00 mijenja se i glasi:

»U 2014. godini planira se prihod od šumskog doprinosa u iznosu od 185.000,00 kuna«.

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novina Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/15-01/14

Ur. broj: 2170/04-01-14-9

Dražice, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik

Nikica Maravić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr