SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 28. Petak, 25. rujna 2015.
OPĆINA JELENJE

39.

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 33/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆI DIO ZA 2015/1 U 2015/ 2

Članak 1.

U Proračunu Općine Jelenje za 2015. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/14 - u daljnjem tekstu: Proračun) članak 1. mijenja se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/15-01/05

Ur. broj: 2170-04-04-15-1

Rijeka, 9. rujna 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik Općinskog vijeća

Nikica Maravić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=948&mjesto=51218&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr